Ledarskap är vad du gör det till

Det kan vara väldigt svårt och jobbigt att ha ansvaret som ledarskap innebär, men det är inte bara svårt och hemskt. Ledarskap är vad du själv gör det till. Gör du det jobbigt så blir det så. Du ska inte som ledare, ta på dig mer än vad du absolut kan ta på dig. Det är inte en liten börda att ha, ledarskap, men det kan ge dig chans att utvecklas allt eftersom du hjälper andra utvecklas. I alla förhållanden behövs en som tar på sig ett ledarskap av något slag. Det behöver inte vara absolut gräns mellan dig som ledare och dom andra i din grupp. I en krissituation blir det oftast lite mer uppenbart vem som är ledaren och vem som inte är det. Men detta är bara naturligt, för i krissituationer låser sig många människors hjärnor på ett sådant sätt att dom inte kan tänka ordentligt själva och behöver någon som säger till dom vad dom ska göra och hur. Detta är inget att skämmas för, men det är därför ledarskap finns. För att ledaren ska vara den som håller huvudet kallt och kan tänka klart i de flesta situationer som de sätts i.